U IZRADI

Betahem d.o.o. osnovan je u maju 1999. god. Osnovna delatnost je proizvodnja, prodaja na veliko i zastupanje hemijskih i kozmetickih proizvoda

Days
/

Hours
/

Minutes
/

Seconds
  • Kneza ViĊĦeslava 88, 11000 Beograd, Srbija

  • +381 11 3549 317

  • betahem@eunet.rs