BETAHEM

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko

О Nama

Telefon: 3553-938

Tel/Fax: 3549-317

Telefon: 3543-183

E-mail: betahem@eunet.rs

Betahem d.o.o. osnovan je u maju 1991. god. Osnovna delatnost je proizvodnja, prodaja na veliko i zastupanje hemijskih i kozmetickih proizvoda

Stalno zaposlenih 7 od VSS do SSS i 7 strucnih saradnika po ugovorima o delu za razvojne poslove Betahem poslovno saraduje sa preko 200 kupaca I 150 dobavljaca.

Sistem menadžmenta kvalitetom uveden je 2006.god., raspolažemo sa važecim sertifikatom SRPS ISO 9001:2008