BETAHEM

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko

Text Box: Laboratorijske hemikalije

· Standardni rastvori

· Proanalizi—rastvarači, praškaste hemikalije, indikatori

· Reagensi

· Kiseline

Telefon: 3553-938

Tel/Fax: 3549-317

Telefon: 3543-183

E-mail: betahem@eunet.yu