BETAHEM

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko

Text Box: Sirovine za hem. industriju

 Tehničke hemikalije za hemijsku industriju

Telefon: 3553-938

Tel/Fax: 3549-317

Telefon: 3543-183

E-mail: betahem@eunet.yu