BETAHEM

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko

Text Box: Filter papiri

Zastupamo američku firmu AHLSTROM BARCELONA

www.ahlstrom.com

 Kvalitativni

 Kvantitativni

Telefon: 3553-938

Tel/Fax: 3549-317

Telefon: 3543-183

E-mail: betahem@eunet.yu