BETAHEM

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko

Text Box: Laboratorijsko staklo

· Epruvete

· Birete

· Erlenmajeri

· Čaše

· Pipete

· Baloni

· Termometri

· Ostali potrošni materijal

Telefon: 3553-938

Tel/Fax: 3549-317

Telefon: 3543-183

E-mail: betahem@eunet.yu